Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Mesto Topoľčany

Mesto Topoľčany leží v Nitrianskej pahorkatine. Názov mesta pravdepodobne pochádza zo slovanského tvaru označujúceho teplé pramene (topoľ, tapol). Topoľčany sú doma i vo svete známe aj výborným pivom pod značkou Topvar. O tom, že mesto spolu s regiónom žije čulým kultúrno-spoločenským životom, svedčia tradičné kultúrne podujatia ako Topoľčianska hudobná jar, Festival malých dychových hudieb, Topoľčianske hody atď. Mesto Topoľčany patrí medzi významné mestá nitrianskeho kraja.

Dodané riešenie

Centrum environmentálnej výchovy 

Cieľom projektu bolo vytvoriť miesto plné nových informácií a poznania. Centrum je dokonalým miestom pre skupinovú výučbu žiakov ako doplnok vybraných predmetov v rámci školských osnov.

Pomocou interaktívnych prvkov, audiovizuálnych diel a praktických ukážok je možné predstaviť návštevníkom enviromenálnu tematiku. V tabletoch budú žiaci využívať edukatívne hry – rôzne druhy skladačiek, slepé mapy, doplňovačky, kvízy, prácu s fantáziou - kreslenie, čítanie textov, ktoré budú neskôr rozoberať s lektorom. Dotyková obrazovka, ktorá slúži ako pomôcka pre lektora obsahuje tému čistoty vody ,pôdy a čistotu ovzdušia.

 

  • Interaktivní dotykový displej
    Interaktívny dotykový displej