Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Múzeum Slovenského národného povstania

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bolo založené 8. mája 1955.  Od roku 1969 sídli v monumentálnej budove Pamätníka SNP. V súčasnosti Múzeum SNP dokumentuje a prezentuje dejiny slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 1945 s dôrazom na dokumentáciu protifašistického národnooslobodzovacieho boja a Slovenského národného povstania. Pamätník SNP obklopuje rozsiahly parkovo upravený areál, v ktorom je vybudovaný skanzen ťažkej bojovej techniky používanej v Slovenskom národnom povstaní.

Dodané riešenie

  • Digital signage
    Digital signage
  • Interaktivní dotykový displej
    Interaktívny dotykový displej