Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Slovenské olympijské a športové múzeum

Slovenské olympijské a športové múzeum získalo vlastnú stálu expozíciu – SIEŇ PROFESORA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA. Verejnosť v nej môže objaviť poklady slovenského športu, doteraz prezentované len čiastkovo. Po prvý raz v histórii slovenského múzejníctva je sprístupnená stála expozícia zameraná na históriu olympijského hnutia a športu!


Dodané riešenie

Implementacia technickej platformy pre audiovizualnu prezentáciu športových zbierkových predmetov a ich príbehov. Multifunkčný účel spočíva v technologickej vybavenosti, ktorá dovoľuje organizovanie tlačových konferencií, workshopov, prezentácií a stretnutí s využitím prezentačnej techniky. Výstavná sieň so zbierkovými predmetmi je kompozične rozdelená podľa tematických okruhov. Detailné popisy artefaktov a ich príbehy s fotodokumentáciou sú sústredené v dotykových obrazovkách. Atmosféru a dušu športovej siene víťazných a úspešných momentov dotvárajú veľkoplošné projekcie, kde si návštevník môže vybrať video obsah, ktorý ho zaujíma.

 • Digital signage
  Digital signage
 • Serverové řešení
  Serverové riešenie
 • Cloudové řešení
  Cloudové riešenie
 • Interaktivní dotykový displej
  Interaktívny dotykový displej