Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Zemplínske múzeum v Michalovciach

Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum, pričom od roku 1965 pôsobí pod dnešným názvom. Zbierky a expozície múzea sú umiestnené v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z Michaloviec. Kaštieľ vznikol v 17. storočí prebudovaním staršieho hradu. Zemplínske múzeum dokumentuje živú a neživú prírodu a tiež celkový kultúrnohistorický a hospodársky vývoj zemplínskeho regiónu.

Dodané riešenie

V Zemplínskom múzeu bol dodaný digitálny info-systém s dotykovým ovládaním a stolík s dotykovou obrazovkou na vrchnej strane vyhotovený tak, aby bola zachovaná  vizuálna i funkčná kompatibilita s existujúcim vybavením v historickej expozícii. Dodané riešenie obsahuje hardvér a softvér pre uloženie a premietanie obsahu.

Funkcionalita: interaktívne (dotykom) ovládanie aplikácie zobrazenej na obrazovke, prezeranie fotografií s popisom zoradených do tematických celkov, prezeranie video obsahu, možnosť prepnutia do ďalšieho jazyka (EN).

  • Digital signage
    Digital signage
  • Interaktivní dotykový displej
    Interaktívny dotykový displej