Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Múzeum Milana Rastislava Štefánika SNM

Toto múzeum je súčasťou SNM - Múzea Slovenských národných rád v Myjave. V šiestich miestnostiach sa múzejnej dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.

Dodané riešenie

Do rodného domu M.R.Štefánika bol dodaný dotykový displej a zobrazovacie displeje, kde sa pomocou systému Avemeo riadi expozícia historických obsahov a hercami hraných spotov.

  • Digital signage
    Digital signage
  • Interaktivní dotykový displej
    Interaktívny dotykový displej