Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia inštitúcia v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike.

Dodané riešenie

  • Digital signage
    Digital signage
  • Menu na míru
    Menu na mieru
  • Interaktivní dotykový displej
    Interaktívny dotykový displej